Lani je na području naše županije grmjelo najviše u posljednjih 30 godina, ispaljeno 165 raketa protiv tuče

Prema tridesetgodišnjim podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda, 2018. godina po broju grmljavine bila je iznadprosječna godina, a među četiri hrvatske županije, u kojoj je najviše sijevalo i grmjelo bila je Virovitičko-podravska županija. Uz nju su, Zagrebačka, Krapinsko-zagorska i Varaždinska županija. Moglo se to doznati iz Godišnjeg izvještaja Državnog hidrometeorološkog zavoda za prošlu godinu koji su usvojili skupštinari Županijske skupštine VPŽ.

Najviše je „tutnjalo“ u svibnju, lipnju i srpnju. Na području naše županije, aktivne su bile 41 postaje za obranu od tuče. Ispaljeno je 165 raketa i utrošeno 4.556 litara meteorološke otopine. Ukupno je bilo 44 dana „za akciju“. Najgore je bilo 23. svibnja kada je ispaljeno 37 raketa i potrošeno 261 litra otopine. Tog dana na tri mjesta je bilo tuče. Osim toga, prvog dana rujna, na području Virovitičko-podravske županije bilo je čak devet pojava tuče, a tog je dana ispaljeno ukupno 27 raketa. (www.vpz.hr; foto: M. Rođak)

Povezane vijesti

Skip to content