ROK ZA DOSTAVU 1. TRAVNJA Prijave za financijsku potporu projektima koji pridonose socijalnoj uključenosti

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku objavilo je Poziv na dostavu projektnih prijedloga za udruge usmjerene na rad prema prioritetnim područjima.

Prioritetno područje 1 uključuje projekte usmjerene smanjenju socijalne isključenosti pripadnika romske zajednice, Prioritetno područje 2 odnosi se na informiranje i osvješćivanje javnosti o problemu trgovanja ljudima putem kampanje na nacionalnoj razini, Prioritetno područje 3 su projekti usmjereni pružanju podrške u integraciji u zajednicu osoba s odobrenom međunarodnom zaštitom, dok se Prioritetno područje 4 odnosi na projekte usmjerene pomoći beskućnicima.

Svrha Poziva je financijska potpora projektima koji pridonose socijalnoj uključenosti navedenih skupina. Detalji Poziva mogu se pronaći u Uputama za prijavitelje u okviru dokumentacije za prijavu koja je dostupna ovdje.

Prijava na Poziv ostvaruje se putem sustava www.financijskepodrske.hr

Rok za dostavu prijava je 1. travnja 2019. godine.

(ravidra.hr)