UPRAVA ŠUMA SLATINA Samo ove godine na stotinu hektara posadit će više od 370.000 sadnica hrasta, bukve, jasena i crnog oraha

Hrvatske šume, Uprava šuma Slatina, počela je s radom početkom ove godine i uključuje sedam šumarija: Pitomaču, Viroviticu, Suhopolje, Slatinu, Čačince, Ćeralije i Voćin. Smještena je u Slatini, u zgradi koja je nekad bila zgrada šumskog gospodarstva i dosad je te prostore osvježila radovima na unutarnjem uređenju te modernizirala informacijski sustav.

– Na području Uprave imamo oko 350 zaposlenih, uključujući sve naše šumarije. Nakon provedenog internog natječaja, na koji nam se javilo 22 ljudi, proveli smo i eksterni natječaj, na koji nam se javilo 17 ljudi. Trenutačno stručne službe u Slatini imaju 39 zaposlenih u sedam odjela, među kojima su Odjel za uređivanje šuma, ekologiju, pravni, financijsko-računovodstveni, lovstvo i komercijalni odjel. Gospodarimo s oko 50.000 hektara šuma u državnom vlasništvu i u ovoj godini planiramo dobit od 6 milijuna kuna – u kratkim crtama predstavio je ovu mladu, ali aktivnu Upravu šuma voditelj Tomo Baturina.

OTVORENI ZA SURADNJU

Uprava šuma Slatina servis je svim šumarijama na svom području, a može se pohvaliti i dobrom suradnjom sa Šumarskim institutom, fakultetom, poduzetnicima, tvrtkama iz drvoprerađivačke industrije, školama, udrugama i klubovima.

– Zaista nastojimo svima biti na raspolaganju budući da uz osnovnu zadaću, gospodarenje hrvatskim šumama i šumskim zemljištima u vlasništvu države, radimo i usluge za privatne šumoposjednike te gospodarimo s dijelom turističkog sektora -objašnjava T. Baturina, dodajući kako je u tom segmentu nužno naglasiti Planinarski dom Jankovac. Pod Upravom šuma Slatina je i kamenolom Jovanovica, jedinstven Arboretum Lisičine te dva lovišta – virovitička Bilogora i Papuk s dvije lovačke kuće, Džedovica i Razbojište.

Čak dvadeset posto svojih prihoda ova Uprava uložit će opet u šumu, kaže T. Baturina koji ističe kako je u šumama uvijek posla za cijelu godinu.

– Do kraja 2019. godine planirana je sadnja šumskih sadnica na površini od 100 hektara. Ovisno o lokaciji, posadit će se 98.500 sadnica hrasta lužnjaka, 249.000 sadnica hrasta kitnjaka, 15.000 sadnica bukve, 5.600 sadnica poljskog jasena i 3.000 sadnica crnog oraha. Ako uzmemo jedan primjer, dovoljno je reći kako ćemo na području koje pokriva samo šumarija Suhopolje ove zime posaditi 50.000 sadnica – kaže Tomo Baturina, voditelj Uprave šuma Slatina.

PODUPIRU AKCIJU KOLEKTIVNE SADNJE KRAJEM LISTOPADA

Osim redovnih, planiranih radova na sjetvi i sadnji u sastojinama, Hrvatske šume, pa tako i UŠP Slatina, pružaju podršku i pomoć građanskoj inicijativi „Dani kolektivne sadnje drveća“, koja će trajati od 25. do 27. listopada ove godine.

U dogovoru s nekoliko osnovnih škola na području županije osigurali smo sadnice koje će učenici uz naš nadzor posaditi oko svojih škola. Tako će uljepšati okoliš u kojem borave, a istovremeno dati svoj doprinos u borbi protiv klimatskih promjena – zadovoljno je rekao T. Baturina.

Uskoro kreće sakupljanje i otkup žira hrasta lužnjaka i kitnjaka

U tijeku jesenske akcije sadnje planirano je i sakupljanje i otkup žira hrasta lužnjaka i kitnjaka koji će se, ovisno o sakupljenoj količini, rasporediti u sastojine u fazi pomlađivanja, poručuju iz Uprave šuma Slatina. Te se sastojine prorjeđuju kako bi na šumsko tlo došla dovoljna količina svjetlosti i stvorili se uvjeti za rast mladih biljaka.

– U takve sastojine unosimo dodatne količine sjemena te na taj način pomažemo njihovu prirodnu obnovu. Sjeme je zaštićeno lišćem koje drveće odbacuje, osiguravajući mladim biljkama dovoljnu količinu vlage i hranjiva. Sav žir koji neće biti unesen u šumu, posadit će se u naše rasadnike da bismo osigurali dovoljnu količinu sadnica za sljedeće godine, a o početku akcije sakupljanja građani će biti na vrijeme obaviješteni – poručio je T. Baturina. (promo)