Objavljen Javni poziv za predlaganje kandidata za isticanje kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Općine Suhopolje

Općinsko vijeće Općine Suhopolje objavilo je javni poziv za predlaganje kandidata za isticanje kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Općine Suhopolje. Riječ je o savjetodavnom tijelu Općine koje promiče i zagovara prava, potrebe i interese mladih.

Savjet čini sedam mladih od 15 do 30 godina s prebivalištem ili boravištem na području općine Suhopolje, a biraju se na tri godine.

Rok za prijavu prijedloga je 12. kolovoz. Više informacija možete pogledati OVDJE.

(www.icv.hr)