Zavod za javno zdravstvo “Sveti Rok” VPŽ novim projektom kreće još odlučnije u borbu protiv pušenja mladih

Zavod za javno zdravstvo “Sveti Rok” Virovitičko-podravske županije uspješno je nominirao svoj novi projekt pod nazivom “Nepušenjem protiv ovisnosti – ja sam iz razreda nepušača” u natječajnom postupku pri Ministarstvu zdravstva Republike Hrvatske.

Projekt će se u Virovitičko-podravskoj županiji provoditi u 2020. godini, a financirat će ga Ministarstvo zdravstva. Partner Zavodu u ovome projektu je Udruga za pomoć mladima Virovitičko-podravske županije “Veranda”, dok su suradnici u projektu savjeti mladih i odgojno-obrazovne ustanove u Virovitičko-podravskoj županiji.

Cilj je projekta osnažiti samozaštitne kapacitete učenika u odgojno-obrazovnim ustanovama i ostalih mladih u Virovitičko-podravskoj županiji u prevenciji ovisnosti i afirmaciji zdravlja. Naglasak se ovoga puta stavlja na prevenciju i suzbijanje pušenja duhanskih proizvoda mladih, kao jednog od glavnih rizika koji mlade uvode u svijet štetne zloupotrebe droga. Želi se postići da što više razrednih odjela u školama ostvari status razreda nepušača (u kojima niti jedan učenik ne puši), što se u pilot projektu proteklih godina pokazalo ostvarivom zamisli.

Štetan sastav cigarete1

Zavod za javno zdravstvo “Sveti Rok” Virovitičko-podravske županije već niz godina provodi projekte usmjerene prevenciji i suzbijanju ovisnosti i svojim aktivnostima stvara dodanu vrijednost u području borbe protiv ovisnosti na području županije, ali i šire. Jedan od važnijih ciljeva jest sljedivost aktivnosti i zato je i ovaj projekt osmišljen tako da se nadovezuje na aktivnosti prethodnih projekata koji su u mrežu međusektorske suradnje povezali i u toj suradnji osnažili različite dionike koji na području Virovitičko-podravske županije djeluju u smjeru prevencije i suzbijanja ovisnosti.

Tako su tijekom 2018. godine educirani edukatori iz savjeta mladih koji su potom u prvoj polovini 2019. godine provodili terenske preventivne aktivnosti među mladima u našoj županiji, a koncem 2019. godine provedena je i edukacija voditelja školskih preventivnih programa kako bi svi oni u nastavku projektnih aktivnosti planiranih za provedbu u 2020. godini sinergijskim djelovanjem postigli što bolje učinke u prevenciji rizičnih ponašanja mladih.

Za potrebe provedbe navedenih aktivnosti u projektu bit će pripremljene i nove publikacije koje će ostati kao dodana vrijednost koja doprinosi trajnosti preventivnog djelovanja među mladima.

Ovim je projektom Virovitičko-podravska županija ponovno postavila nove visoke standarde u inovativnim nastojanjima da se očuva zdravlje mladih u turbulentnim godinama njihova odrastanja.

(ZZJZ “Sveti Rok” VPŽ)

PROMO

Povezane vijesti

Skip to content