Izmjenama dopuna Prostornog plana VPŽ korigirana trasa dionice brze ceste te omogućena izgradnja geotermalne elektrane i magistralnog plinovoda

Vijećnici Županijske skupštine Virovitičko-podravske županije danas (utorak), pod predsjedanjem zamjenika predsjednika Skupštine Marijana Brleka, održali su redovnu sjednicu. Jedna od glavnih donesenih odluka su izmjene dopuna Prostornog plana Virovitičko-podravske županije kojima su unesena tri važne izmjene.

– Prostor istraživanja Slatina 2 prenamijenit će se u eksploatacijsko polje na temelju zahtjeva investitora tvrtke Geo Power Zagocha koji je već proveo istraživanja i dostavio Upravnom odjelu rješenje o određivanju količine kakvoće utvrđenih rezervi na tom području. Isti investitor je podnio zahtjev i da se unutar navedenog eksploatacijskog polja, najvećim dijelom na području općine Čađavica, ali obuhvaća i područje općine Sopje i grada Slatine i dijelom općine Nova Bukovica, omogući izgradnja geotermalne elektrane snage do 20 MW – rekla je pročelnica Upravnog odjela za graditeljstvo, zaštitu okoliša i imovinsko-pravne poslove Zorica Hegedušić.

viber slika 2020 11 17 12 33 37
Foto: K. Toplak

Izmjenama Prostornog plana omogućena je i izgradnja magistralnog plinovoda Slatina-Velimirovac.

– Tvrtka Plinacro je dostavila zahtjev da se omogući neposredna provedba izgradnje magistralnog plinovoda Slatina-Velimirovac na temelju prostornog plana Virovitičko-podravske županije radi ubrzanja postupka. Da se ne mora nužno usklađivati s prostornim planovima svih navedenih jedinica lokalne samouprave kroz koje prolazi od Slatine do Osječko-baranjske županije, preko Nove Bukovice, Čačinaca i Orahovice – pojasnila je pročelnica te dodala da je proveden postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, a riječ je o trasi dionice brze ceste Bjelovar – Virovitica – čvor Terezino polje.

– Doneseno je rješenje resornog Ministarstva da je zahvat prihvatljiv za okoliš uz utvrđene mjere zaštite okoliša i mjere ublažavanja negativnih utjecaja na ekološku mrežu. Zahtjev Hrvatskih cesta ide u smjeru da se navedena trasa koja je već ucrtana u prostorni plan Virovitičko-podravske županije korigira i uskladi sa izrađenim idejnim projektom i studijem utjecaja na okoliš za zahvat za koji je taj postupak proveden – rekla je pročelnica dodavši da su ovo vrlo značajni zahvati.

viber slika 2020 11 17 12 33 36
Foto: K. Toplak

– Izmjenama Prostornog plana omogućit će se provedba izgradnja vrlo značajnih zahvata, ne samo od interesa za Virovitičko-podravsku županiju, nego i zahvati od interesa za Republiku Hrvatsku – naglasila je Hegedušić.

Na dnevnom redu se našlo ukupno devet točaka koje su sve usvojene. Tako je donesena Odluka o stavljanju van snage Odluka o osnivanju i organiziranju specijalističkih postrojbi civilne zaštite VPŽ, Odluka o visini turističke pristojbe za 2022. i 2023. godinu, prihvaćena polugodišnja izvješća o izvršenju Proračuna i radu župana, razmotrena Informacija o upisu učenika u prve razrede srednje škole te dana suglasnost Odluci Upravnog vijeća VIDRE o prijenosu prava vlasništva nekretnina i projektno tehničke dokumentacije Virovitičko-podravskoj županiji, kao i suglasnost na Odluku o odabiru ponude i sklapanje ugovora o javnoj nabavi radova za rekonstrukciju podruma.

viber slika 2020 11 17 12 33 40
Foto: K. Toplak

(www.icv.hr, ml; foto: K. Toplak)

- PROMO -

 

 

Povezane vijesti

Skip to content