Pregledali smo planove djelovanja u slučaju krize: Virovitica je sigurna od razarajućih potresa, cijele ove godine radit će se na preventivi i edukaciji u slučaju nesreća

U svjetlu nedavnih potresa u Sisačko-moslavačkoj županiji zacijelo se svaki građanin naše zemlje pita: što bi se dogodilo da potres te jačine (magnitude 6,2 po Richteru) ili barem one koja je kao procjena uzeta za konkretno njegov grad ili mjesto značio za stambeni objekt u kojem živi, školu u kojoj mu dijete pohađa nastavu, mjesta na kojem radi, bolnicu, vrtić. Iz brojnih izjava stručnjaka seizmografa jasno je da je teško točno reći kada će se potres dogoditi, no postoje analize koje mogu građanima dati jednostavniju informaciju: nalaze li se na područjima sklonima toj nepogodi ili ne.

Znate li što je s Viroviticom i Virovitičko-podravskom županijom? Procjene rizika od velikih nesreća koje su napravljene za cijelo naše područje (kako za grad Viroviticu, tako i za Virovitičko-podravsku županiju) kažu kako će nas prije pogoditi demografski rizik, poplava, epidemija, ekstremne temperature i tehničko-tehnološke opasnosti te suša negoli potres. Što se toga tiče, možemo, dakle, biti mirni.

„OSOBNA ISKAZNICA RIZIKA“

Opsežni dokumenti procjene rizika službeni su dokument i mogu se naći na službenim stranicama Grada Virovitice i Virovitičko-podravske županije. Svojevrsna su „osobna iskaznica rizika“ cijelog našeg područja i detaljno donose sve važne informacije: od geografskog položaja na kojem se nalazimo, pregled svih mjesta i naselja, informacije o sustavu civilne zaštite, alternativnim smještajima u slučaju nepogoda i katastrofa, popis službi koje su aktivne, ali i tko je prvi koga se zove u takvim slučajevima. Ujedno, nakon analiza postoji i plan djelovanja koji govori što je potrebno napraviti u slučaju različitih ugroza. Plan je nastao kao rezultat detaljne analize koja pita: što je najgore što se može dogoditi u ovom gradu ili županiji?

Ako ćemo se držati konkretno potresa, jer on je trenutno u najvećem fokusu javnosti, svježe analize pokazuju kako je područje cijele naše županije relativno sigurno – u najcrnjem scenariju prijeti nam potres jačine 7 stupnjeva po Mercalliju. Procjene kažu da je to potres koji kao posljedicu ima sljedeće: crjepovi se lome i kližu s krova, ruše se dimnjaci, oštećuje se pokućstvo u zgradama, ruše se slabije građene zgrade, a na jačima nastaju oštećenja. Virovitica je kao takva relativno zaštićena – izuzev zgrada koje nisu obnavljane i pripadaju isključivo staroj gradnji, nove bi, može se zaključiti, trebale bez većih oštećenja izdržati potres te jačine.

zgrada javorovic2

Nove analize i planovi djelovanja, kaže gradonačelnik Ivica Kirin, rade se redovito. Grad svake godine donosi Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda. Posljednji plan usvojen je 2019. godine. Dakle, pitamo, što da se na području Virovitice dogodi potres?

SVATKO ZA SVOJE PODRUČJE

– Znamo da potres nastaje iznenada i nepredvidiv je, međutim postoji niz aktivnosti i priprema koje Grad provodi, a sve kako bi situacija u velikim nesrećama i katastrofama bila što manje kaotična. Kad govorimo o potresu, važno je znati da Grad Virovitica ima ustrojenu postrojbu civilne zaštite od 52 pripadnika podijeljenih u 5 operativnih skupina, na čelu sa zapovjednikom Mirkom Brajtigamom. Također, prema podjeli na mjesne odbore, imenovani su povjerenici civilne zaštite koji su od velike važnosti za postupanje u slučaju velikih nesreća, jer oni na terenu prvi izlaze s obzirom da najbolje poznaju svoje područje.

Grad je imenovao i desetak pravnih osoba i nekoliko udruga građana koje su u slučaju velikih nesreća zadužene rasporediti svoje kapacitete, od ljudi do mehanizacije i sve potrebne opreme staviti na raspolaganje Gradu i civilnoj zaštiti. Tu su i neizostavne operativne snage Grada – vatrogastvo, od JVP profesionalaca do dobrovoljnih vatrogasnih društava, Crvenog križa i HGSS-a – istaknuo je I. Kirin najvažnije o sustavu koji se aktivira odmah nakon potresu, kao i u svakoj drugoj rizičnoj i opasnoj situaciji.

potresi 1 Custom

Već gotovo godinu dana otkako se svijet bori s pandemijom, svaki građanin zna za Stožer civilne zaštite. U Virovitici ga vodi Damir Marenić, zamjenik gradonačelnika. U Stožeru grada Virovitice nalazi se i 12 stručnih osoba iz gradske uprave, policije, operativnih snaga civilne zaštite (vatrogastvo, Crveni križ i HGSS) i veterinarske struke.

VJEŽBAMA DO SPREMNOSTI

– U takvim situacijama, kao što je potres ili bilo koja druga krizna situacija, oni su upravljačko tijelo. Grad je do sada proveo i nekoliko vježbi zaštite i spašavanja, prošlogodišnja je otkazana zbog Covida, ali u ovoj godini svakako planiramo provesti vježbu, i to postupanja u slučaju potresa, u svim institucijama i ustanovama u kojima boravi veći broj ljudi. Prve su na red došle škole – dio njih vježbu je odradio već prvog dana novog polugodišta, početkom ovog tjedna – rekao je I. Kirin.

Biti koliko-toliko spreman na nepogode obveza je i svakog građanina. Nakon ovih razornih potresa većina nas danas zna kako postupiti, gdje se skloniti, kao i kada napustiti prostoriju nakon što trešnja stane te što učiniti potom. Detaljnije pripreme za spremnost u slučajevima nesreće ove će godine nastaviti civilna zaštita i to u onim prostorima u kojima se radi, uči, proizvodi.

– Možemo i moramo napraviti sve planske aktivnosti kako bi krizna situacija bila što manja. To nam je cilj i u tom smjeru postupamo u organiziranju tih snaga. Zbog toga je nužno educirati građane i provoditi vježbe evakuacije, od vrtića, škola do svih institucija i objekta gdje boravi veći broj ljudi. Grad će dodatno pripremiti i ažurirati svoje planove, kao i planove svih naših korisnika te provesti edukaciju kako bismo uvijek bili spremni na moguće katastrofe – najavio je Kirin.

zgrada javorovic3

Što analiza kaže o građenju novih zgrada i njihovoj otpornosti na potres?

Procjene rizika od velikih nesreća koje su napravljene za cijelo naše područje (kako za grad Viroviticu, tako i za Virovitičko-podravsku županiju) donose i preporuke vezane uz stambene objekte.

U dokumentu stoji da je nužno napraviti geomehaničko, geofizičko i drugo ispitivanje terena kako bi sve stambene i poslovne građevine koje se planiraju graditi bile maksimalno sigurne za potres od VIIº MCS ljestvice.

„Sve građevine treba dimenzionirati na otpornost za te stupnjeve. Potrebno je osigurati dovoljno široke i sigurne evakuacijske putove, omogućiti nesmetan pristup svih vrsta pomoći u skladu s važećim propisima o zaštiti od požara, elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti. U građevinama društvene infrastrukture, sportsko-rekreacijske, zdravstvene i slične namjene koje koristi veći broj različitih korisnika, nužno je osigurati prijem priopćenja nadležnog Županijskog centra 112 o vrsti opasnosti i mjerama koje je potrebno poduzeti“, stoji u procjenama rizika i uputama u vezi s potresom na našem području.

KOJA MJERI SNAGU, A KOJA ŠTETU NASTALU POTRESOM?
Znate li razliku između Mercallijeve i Richterove ljestvice?

Nekoliko je razlika između tih dviju ljestvica. Richterova ljestvica označava seizmičku energiju proizašlu iz potresa, a Mercallijeva određuje pojave i promjene koje potresi izazivaju kod ljudi i životinja, štete na objektima i sagledavanje promjena u prirodi kao posljedice potresa. Kada spomenemo potres prema Richteru, znamo da se dogodio puno jači potres u odnosu na potres označen Mercalli skalom. Tako 7 po Richteru ima jačinu od 50 megatona (što je ekvivalent sovjetskoj Car-bombi) i uzrokuje ozbiljnu štetu na velikom području, dok 7 po Mercalliju uzrokuje lomljenje i klizanje crijepova te rušenje dimnjaka i oštećenje pokućstva, dakle višestruko manju štetu.

Osim razlike u jačini, razlikuju se i u ocjenama. Ocjene Richterove ljestvice proizvode se ubrzo nakon što se potres dogodi, jer znanstvenici trebaju samo usporediti podatke iz različitih seizmografskih stanica, dok ocjene Mercallija traju neko vrijeme jer istraživači moraju razgovarati s očevicima kako bi utvrdili događaje koji su se pojavili tijekom potresa.
Richterova skala je logaritamska, a Mercallijeva je linearna. Mjerni alat koji se koristi u Richterovoj ljestvici je uređaj seizmograf, dok se u Mercallijevoj ljestvici koristi promatranje. Richterova ljestvica je stoga apsolutna, a Mercallijeva relativna, procijenjena pomoću osjećaja i reakcija ljudi.

GRAĐANI UPOZORILI DA NAKON POTRESA NISU MOGLI NAZVATI 112
Pao je sustav, hoće li se tražiti novi operateri u skoroj budućnosti?

Rezimirajući potres koji je zatresao i Viroviticu prije dva tjedna, kada je najveću štetu pretrpjelo područje Sisačko-moslavačke županije koja je bila epicentar potresa, uočeno je da je na neko vrijeme pao i sustav telefona i veza. I to ne samo kod operatera, odnosno za građane, nego i u sustavu DUSZ-a, odnosno broja 112 koji su baza javljanja u svakoj žurnoj ili opasnoj situaciji. Građani koji su na području naše županije htjeli prijaviti štetu na zidovima nakon potresa, nazvati hitno liječnika, policiju i vatrogasce nisu to mogli preko središnjeg broja 112, već samo na izravne brojeve hitne medicinske pomoći (194), vatrogasaca (193) i policije (192). Pad sustava operatera u slučaju broja 112 na koji se građani ne mogu javiti je ozbiljan problem, osobito ako se zna da je riječ o bazi koja u svakoj opasnoj i kritičnoj situaciji služi ne samo građanima već i odgovornim službama kao poveznica djelovanja. Problem su prepoznali, kaže gradonačelnik Kirin, i za njega se traži kvalitetno rješenje.

– Problem se hitno mora riješiti s operaterima. Alternativa je uspostaviti drugačiji i sigurniji način obavještavanja građana, kao i primanja poziva i informacija u sam centar 112. Službe su upoznate s problemom i na njegovom se rješenju radi – rekao je Kirin.

POVIJESNI VIROVITIČKI POTRES DOGODIO SE 1757. GODINE
Grad je bio kao nakon bitke, novoizgrađena crkva i samostan ruševni, iz pukotina u zemlji izlazila je voda

Virovitica je zabilježila nekoliko potresa u svojoj povijesti, a daleko najteži bili su oni krajem lipnja i početkom srpnja 1757. godine. Povijesni zapisi govore kako su nakon dva jaka udara zabilježena i 54 manja, a njihova snaga bila je između devet i deset stupnjeva po Mercalliju. Taj se scenarij, srećom, više nikada ne bi trebao ponoviti jer analize pokazuju kako se Virovitica nalazi na području koje nije snažno seizmološki aktivno. Mi vam pak donosimo zapis iz povijesnih spisa virovitičkog samostana, a koji se nalazi na stranici virovtica.com posvećenoj upravo virovitičkoj povijesti i koji govori o razmjerima povijesnog potresa.

27. lipnja – Oko tri sata poslije podne zadesio je Viroviticu snažan potres, koji se ponavljao 54 puta s jačim i slabijim pomicanjima tla. Virovitica je bila teško porušena, a oštećeni su i novoizgrađeni franjevački samostan i crkva. Vrijedno je posebno zabilježiti veliku nesreću koja je iznenada zadesila Viroviticu 27. lipnja 1757. godine, kada je oko tri sata poslijepodne nastao potres koji se ponavljao 54 puta u jačim i slabijim pomicanjima tla. Dva udara su bila osobito jaka i rušilačka: 27. lipnja i 8. srpnja. Po bilješkama voditelja kućne samostanske povijesti, središte potresa bilo je na području Virovitice. Na dva mjesta u Virovitici i na nekoliko mjesta u okolici nastale su pukotine u zemlji, iz kojih je izlazila hladna voda, a na kraju žuti pijesak. Napose poslije potresa 8. srpnja kada su se i najdublji bunari u Virovitici do vrha napunili vodom, koja je poput rijeke gotovo jedan dan iz njih tekla. Za taj potres 8. srpnja u 11 sati prijepodne, kaže pisac, zemlja se tako tresla da su ljudi mislili da će svi propasti. Virovitica je bila porušena kao iza bitke. Teško su oštećeni novosagrađeni franjevački samostan i crkva. Posljednji udarac se osjetio u 12 sati noću, između 19. na 20. kolovoza (Liber memorabilium virovitičkog samostana str. 9.)

(www.icv.hr, mlo)

 

PROMO

Povezane vijesti

Skip to content