Sustavni rad s ovisnicima i skrb o mentalnom zdravlju u Virovitičko-podravskoj županiji od 2005. do 2020. godine sada u jednoj knjizi

- PROMO -

U travnju 2000. godine u Virovitičko-podravskoj županiji započeo je s radom Centar za sprječavanje i suzbijanje ovisnosti kojega je osnovalo tadašnje Povjerenstvo za suzbijanje ovisnosti Virovitičko-podravske županije. Od tada pa do danas neprekinuto se skrbi o ovisnicima u našoj županiji. Iako Centar za sprječavanje i suzbijanje ovisnosti nije od početka bio sastavnim dijelom Zavoda za javno zdravstvo „Sveti Rok“ Virovitičko-podravske županije, dežurstva stručnih timova i rad s ovisnicima od početka su bili u prostoru Zavoda koji i jest prirodno okruženje za rad s ovisnicima.

Centar postaje sastavnim dijelom Zavoda nešto kasnije, koncem 2003. godine. U početku se radilo u dežurstvima, bez stalno zaposlenih stručnih osoba. Stručni timovi brojali su po dva ili tri člana (psihijatri, liječnici nekih drugih profila, psiholozi, pedagozi, viša medicinska sestra). Od 2005. godine počinje se voditi sustavna analiza rada, a osobito od 2007. godine kada je rad profesionaliziran u smislu da su u radni odnos zaposleni pojedini članovi stručnoga tima. Sustavnoj skrbi o ovisnicima pridodaje se 2010. godine i proaktivna skrb o mentalnom zdravlju pa Centar za sprječavanje i suzbijanje ovisnosti postaje Djelatnost za prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti sa zaštitom mentalnog zdravlja pod kojim nazivom u okviru Zavoda djeluje i danas.

Tijekom protekla više od dva desetljeća u Zavodu za javno zdravstvo „Sveti Rok“ Virovitičko-podravske županije gotovo je 700 osoba uključeno u stručni tretman. Većinom su to ovisnici o različitim sredstvima ovisnosti, a u nešto manjem broju osobe s teškoćama u mentalnom funkcioniranju. Klijenti su uglavnom s područja Virovitičko-podravske županije, ali su se našim stručnjacima, zbog prepoznatljivog stručnog rada, za pomoć javljale i osobe iz ostalih krajeva Republike Hrvatske, pa čak i iz inozemstva.

Osim neposrednog rada s klijentima, važno područje stručnog djelovanja je prevencija ovisnosti i ostalih rizičnih ponašanja, osobito prevencija usmjerena ranjivoj populaciji djece i mladih. Provode se i brojne preventivne aktivnosti i projekti kojima se osiguravaju i financijska sredstva za raznolike aktivnosti. Djelovanjem u zajednici Zavod za javno zdravstvo „Sveti Rok“ Virovitičko-podravske županije kontinuirano produbljuje i osnažuje iznimno važnu međusektorsku suradnju dionika u prevenciji i suzbijanju ovisnosti, i to temeljem jedinstvenog županijskog protokola međusektorske suradnje. Razvija se i suradnja s organizacijama civilnog društva (udrugama), čime je prevencija postala snažno prisutna u široj zajednici. Ustrojena je i iznimna suradnja s više sveučilišta na kojima stručnjaci.

Djelatnosti za prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti sa zaštitom mentalnog zdravlja studente informiraju o iskustvima iz Virovitičko-podravske županije te ih poučavaju prevenciji i suzbijanju ovisnosti i proaktivnoj skrbi o mentalnom zdravlju, što je zalog boljoj pripremljenosti potencijalnih stručnjaka koji će se u budućnosti uključiti u borbu protiv ovisnosti ili u skrb o mentalnom zdravlju. Tijekom godina uspostavljena je i bogata izdavačka aktivnost. Publicirane su mnoge knjige, publikacije, brošure, vodići, plakati i leci koji pokrivaju široko područje prevencije i suzbijanja ovisnosti, kao i proaktivnu skrb o mentalnom zdravlju.

Stručnjaci Zavoda kontinuirano aktivno sudjeluju na domaćim i inozemnim stručnim i znanstvenim skupovima o ovisnostima i mentalnom zdravlju. Tako produbljuju vlastita znanja i iskustva koja potom uspješno primjenjuju u radu, ali ih i razmjenjuju s domaćim i stranim stručnjacima te tako potiču daljnju suradnju u borbi protiv ovisnosti i u skrbi o mentalnom zdravlju.

Zavod za javno zdravstvo „Sveti Rok“ Virovitičko-podravske županije tako je postao jedan od vodećih hrvatskih zavoda koji čine stalne kvalitativne pomake u stručnom radu u prevenciji ovisnosti i tretmanu ovisnika te u proaktivnoj skrbi o mentalnom zdravlju građana, i to kako na županijskoj, tako i na državnoj razini, pa i međunarodnoj akademskoj sceni.

O navedenim se aktivnostima svake godine objavi Godišnjak rada, a sada su svi godišnjaci za razdoblje od 2005. do 2020. godine dostupni u jednoj knjizi pod nazivom „Prevencija i suzbijanje ovisnosti i zaštita mentalnog zdravlja 2005.-2020.“. Knjiga je dostupna u virtualnoj knjižnici na web stranici Zavoda.

(zzjzvpz.hr, S. Brlas)

 

Povezane vijesti

Skip to content