INFORMATIVKA Psiholog Siniša Brlas predstavio preventivni program „Kako ne utopiti mladost u alkoholu“

blank

Teme o mladima i njihovim problemima uvijek su aktualne i o njima se puno govori i raspravlja. Mnogo je problema i poteškoća koji muče današnje mlade i s kojima se susreću. Zasigurno će se mnogi složiti da ni u jednom životnom razdoblju nije lako odlučivati i donositi neke odluke koje će ti utjecati na život i budućnost, a pogotovo ne kada si mlad. Stariji često kažu da je sve ako kad si mlad, no je li to točno?

Mnogi mladi ljudi često krenu pogrešnim putem pa se s tog puta ne vrate. A time promijene svoj život, ali i život svoje obitelji.

Jedan od uvijek aktualnih problema među mladima je alkohol, mogli bismo reći najstarija droga čovječanstva. Alkohol je najčešće prva ovisnost s kojom se mladi susreću, nerijetko se ne zaustavljajući samo na njemu. Trend konzumacije alkohola u populaciji mladih stalno je u porastu, a to zabrinjava i traži pozornost cijele društvene zajednice, prije svega u prevenciji tog nemilog fenomena. Jer, problem alkoholizma nije problem samo osobe koja pije, već i njene obitelji i zajednice u cjelini.

Konzumacija alkohola najčešće je potaknuta radoznalošću mladih, željom za dokazivanjem pred društvom i/ili pritiskom tog društva. Žele se osjećati prihvaćeni i biti dio svijeta “odraslih”. No, on je, posebice u toj najranijoj fazi itekako opasan i može izazvati trajne posljedice na zdravlje mladih.

Kako to spriječiti, na koji način educirati i usmjerite mlade, razgovarali smo s prof. Sinišom Brlasom, voditeljem programa, psihologom u Djelatnosti za prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti sa zaštitom mentalnog zdravlja Zavoda za javno zdravstvo „Sveti Rok“ Virovitičko-podravske županije.

Prof. Brlas istaknuo je da je pijenje alkohola kod mladih, koje se kasnije može razviti u alkoholizam kao bolest, jedan od najvećih javnozdravstvenih problema i društvenih izazova.    

– Eksperimentiranje mladih s različitim rizičnim ponašanjem, pa tako i s konzumacijom alkohola počinje sve ranije, tj. dobna granica prvog pijenja alkohola je sve niža i vrlo značajan postotak mladih ima iskustva s alkoholom u vrlo ranoj fazi života. Poznata je iskustvena i znanstveno dokazana činjenica da ako mladi počnu s konzumacijom alkohola prije 15. godine života, tada se rizik od pojave alkoholizma u odrasloj dobi povećava do 5 puta u odnosu na one koji počinju piti nakon 20. godine. Da bismo se upoznali s tim problemom, školske godine 2004./2005. započeli smo s provedbom vrlo opsežnog istraživanja na velikom uzorku učenika osnovnih i srednjih škola te studenata Visoke škole s područja naše županije. Tijekom deset školskih godina tog istraživanja uspjeli smo dobiti korisne podatke o rizičnim ponašanjima mladih koji su nam postali temelj za kreiranje niza preventivnih aktivnosti, pa tako i najnovijeg preventivnog programa „Kako ne utopiti mladost u alkoholu“. Radi se programu koji će se u Virovitičko-podravskoj županiji provoditi tijekom tri godine (2021.-2023.), a kojemu je cilj osnažiti samozaštitne kapacitete učenika u odgojno-obrazovnim ustanovama i ostalih mladih u županiji u prevenciji ovisnosti i afirmaciji zdravlja kroz specifičnu edukaciju o štetnom djelovanja alkohola na zdravlje i ponašanje te povezanosti pijenja alkohola i mogućeg razvoja ovisnosti – istaknuo je prof. Brlas, koji je ujedno i voditelj tog programa.

OSNAŽITI I MOTIVIRATI MLADE U SAMOZAŠTITNIM PONAŠANJIMA

Edukativnim aktivnostima koje će se provoditi u odgojno-obrazovnim ustanovama na području naše županije i u lokalnoj zajednici, gradovima i općinama, mladi bi trebali biti osnaženi i motivirani u samozaštitnim ponašanjima osvješćivanjem rizika od pijenja alkoholnih pića i s boljom samokontrolom usmjerenom izbjegavanju rizika. Također bit će osnažena i međusektorska suradnja u prevenciji i suzbijanju ovisnosti i rizičnih ponašanja mladih u prometu između zdravstvenih ustanova, policije i odgojno-obrazovnih ustanova te organizacija civilnog društva, a mobilizirat će se i lokalni resursi kako bi se povećala svijest o važnosti očuvanja zdravlja te će mladi biti motivirani volontirati i afirmirati zdrave životne stilove kvalitetnijim pristupom organizaciji slobodnog vremena odabirom socijalno prihvatljivih i njihovoj dobi primjerenih sadržaja u slobodno vrijeme.

– Ovako kompleksan pristup u provedbi preventivnih aktivnosti uključit će više desetaka stručnjaka koji će biti suradnici Zavodu za javno zdravstvo „Sveti Rok“ u provedbi aktivnosti (iz znanstvenih ustanova, odgojno-obrazovnih ustanova, policije – policijski stručnjaci iz područja sigurnosti u prometu), dok će partneri biti udruženja klubova liječenih alkoholičara iz Virovitice i Slatine. Aktivnosti će se provoditi s učenicima osmog razreda osnovnih škola te prvog i završnog razreda srednjih škola. Složenim sustavom praćenja procesa i ishoda vodit će se računa o tome da sve aktivnosti budu učinkovite i da pojedinci i zajednica od programa imaju maksimalne koristi za zdravlje i sigurnost građana – naglasio je prof. Brlas.

Ovo je novi preventivni program koji su osmislili stručnjaci Zavoda za javno zdravstvo „Sveti Rok“ Virovitičko-podravske županije i koji je usklađen s Europskim standardima kvalitete u provedbi preventivnih aktivnosti među djecom i mladima te ima visoke standarde u prevenciji i suzbijanju ovisnosti. Učenicima će biti podijeljeni i razni edukativni materijali koji će isticati rizike od pijenja alkohola i prednosti nepijenja, kao i publikacija u kojoj će sudjelovati eminentni stručnjaci iz naše županije i Hrvatske, a sve s ciljem da se smanji rizik od pijenja alkohola kod mladih na što je moguće manju mjeru.

VAŽNA ULOGA I RODITELJA

Mladi prolaze kroz vrijeme burnih emocionalnih, psihičkih i fizičkih promjena koje često prati nesigurnost, tjeskoba, nedostatak samopouzdanja i preispitivanje vlastitog identiteta. U tom razdoblju mladi su skloni raznom eksperimentiranju, što uključuje i alkohol, a što može dovesti do kobnih posljedica poput prometnih nesreća, rizičnog seksualnog ponašanja, tučnjava i drugog neprihvatljivog ponašanja.

Iako je obitelj svakako ishodišna točka za sve, kada se govori o alkoholizmu među mladima, onda se treba naglasiti da je to problem koji je svojom veličinom i kompleksnošću odavno postao problem šire društvene zajednice. Stoga je uz nastojanje održavanja zdravih odnosa u obitelji, komunikacije i obiteljske podrške, svakako bitno omogućiti mladima kvalitetnije provođenje slobodnog vremena, u kojima će biti više atraktivnih i korisnih sadržaja za njih.

Kao što je prof. Brlas i naglasio, djeca uče po modelu pa se ponašanje njihovih vršnjaka, ali i roditelja često značajno reflektira i na njihovo ponašanje, kako pozitivno tako i negativno.

– Ono što roditelji mogu učiniti i dati najveći doprinos u preventivnim aktivnostima je biti djeci dobar primjer i na taj način spriječiti nepovoljne ishode iz takvih rizičnih ponašanja. Osvijestiti te rizike nepovoljnih okolnosti za djecu koji proizlaze iz njihovog roditeljskog ponašanja te im pomoći da razviju tzv. samozaštitna ponašanja osvješćivanjem rizika od pijenja alkohola, ali i konzumacije ostalih sredstva ovisnosti. Učiti ih od malih nogu da sloboda dolazi s odgovornosti – naglasio je prof. Brlas.

(www.icv.hr, rtk)