Za nekoliko dana kreću upisi u program predškole u Dječji vrtić Cvrčak

blank

Dječji vrtić Cvrčak poziva roditelje/skrbnike djece u godini prije polaska u školu da se prijave radi upisa djece u program predškole.

Podnošenje Zahtjeva za upis djece u program predškole provoditi će se zaprimanjem zahtjeva s pripadajućom dokumentacijom kojeg će roditelji/skrbnici slati poštom od 20.9.2021. do zaključno 30.9.2021. godine na adresu: Dječji vrtić Cvrčak Virovitica, Pejačevićeva 1, 33000 Virovitica s naznakom „Upis djeteta u program predškole“.

Za upis djeteta u program predškole roditelji/skrbnici predaju sljedeću dokumentaciju:

1. Popunjen zahtjev za upis djeteta u program predškole (preuzeti na web stranici Vrtića)

2. Izvadak iz matične knjige rođenih za dijete koje prijavljujete (rodni list – preslik)

3. Preslika važećih osobnih iskaznica roditelja/skrbnika

4. Ukoliko se radi o djetetu s teškoćama u razvoju: Nalaz i mišljenje nadležnog tijela

O terminu roditeljskog sastanka, sklapanju Ugovora, datumu početka programa predškole, rasporedu te ostalim informacijama roditelji/skrbnici će biti na vrijeme informirani putem web stranice Vrtića www.cvrcakvt.hr.

(cvrcakvt.hr)