Umirovljenicima produžen rok predaje dokumenata za covid dodatak

- PROMO -

Vlada RH je do 30. studenoga produžila rok za dostavu dokaza o visini inozemne mirovine za umirovljenike koji to nisu učinili na vrijeme te stoga nisu dobili covid dodatak.

Vlada je izmijenila svoju odluku od 14. travnja o isplati jednokratnog novčanog primanja korisnicima mirovine radi ublažavanja posljedica uzrokovanih epidemijom bolesti covid-19 kako bi se korisnicima kojima nisu ostvarili pravo u srpnju, a ispunjavaju uvjete, mogla provesti isplata jednokratnog novčanog primanja najkasnije u prosincu.

Utvrđeno je, naime, kako unatoč činjenici da su sve informacije o isplati covid dodatka bile kontinuirano prezentirane u javnosti, iz različitih razloga (bolesti, neupućenosti, nedostatka informatičke pismenosti, privremene odsutnosti i sl.), pojedini korisnici inozemnih mirovina nisu u propisanom roku do 30. lipnja dostavili dokaz o visini te mirovine Zavodu za mirovinsko osiguranje, piše Večernji.hr.

Korisnici mirovine kojima se isplaćuje i mirovina iz inozemstva trebaju do 30. studenoga 2021. dostaviti dokaz o iznosu mirovine za ožujak 2021. koju je isplatio inozemni nositelj osiguranja. Dokaz može biti:

  • potvrda banke ili izvadak iz bankovnog računa iz koje se vidi iznos mirovine koji je uplatio inozemni nositelj za ožujak 2021.
  • potvrda inozemnog nositelja o visini mirovine isplaćene za ožujak 2021. u netoiznosu.

Dokaz o iznosu mirovine korisnici mogu dostaviti putem online obrasca na poveznici https://e-usluge.mirovinsko.hr/covid/, a poštom ili osobno područnoj ustrojstvenoj jedinici HZMO-a prema mjestu prebivališta uz Tiskanicu za dostavu podataka o visini inozemne mirovine. Tiskanica se može preuzeti na internetskim stranicama HZMO-a na poveznici https://bit.ly/2ZSyRrD, u područnim ustrojstvenim jedinicama HZMO-a ili kupiti u prodavaonicama Narodnih novina.

Korisnici mirovine koji su radili u inozemstvu, a nisu ostvarili pravo na mirovinu u inozemstvu, trebaju na online obrascu ili Tiskanici za dostavu podataka o visini inozemne mirovine označiti polje – Izjavljujem da ne primam inozemnu mirovinu te tiskanicu potpisati i dostaviti HZMO-u.

Podsjećamo da je Odlukom propisano da će se jednokratno novčano primanje isplatiti korisnicima mirovine iz obveznog mirovinskog osiguranja, koji imaju prebivalište u RH, pod uvjetom da im ukupno mirovinsko primanje u RH i inozemstvu, isplaćeno za ožujak 2021., ne prelazi iznos od 4.000,00 kuna i ako nisu zaposleni, odnosno ako ne obavljaju djelatnosti na temelju koje postoji obveza osiguranja.

Iznos jednokratnog novčanog primanja određuje se na sljedeći način:

Iznos ukupnog mirovinskog primanja Iznos jednokratnog novčanog primanja
do 1.500,00 kuna 1.200,00 kuna
od 1.500,01 do 2.000,00 kuna 900,00 kuna
od 2.000,01 do 3.000,00 kuna 600,00 kuna
od 3.000,01 do 4.000,00 kuna 400,00 kuna

 

Korisnicima mirovine s inozemnim elementom koji do 30. studenoga 2021. HZMO-u dostave potreban podatak i ispunjavaju propisane uvjete, jednokratno novčano primanje isplatit će se u prosincu 2021., o čemu će HZMO pravovremeno obavijestiti korisnike.

Isplatom u prosincu 2021. neće biti obuhvaćeni korisnici kojima je već isplaćeno jednokratno novčano primanje u travnju ili srpnju 2021.

Također, korisnici koji su HZMO-u dostavili dokaz o visini inozemne mirovine, odnosno izjavu, nakon propisanog roka 30. lipnja 2021. te im iz toga razloga nije isplaćeno jednokratno novčano primanje u srpnju, nisu obvezni ponovno dostavljati dokaz/izjavu radi isplate u prosincu 2021. jer su već evidentirani u HZMO-u.

(www.icv.hr, vecernji.hr, HZMO)

Povezane vijesti

Skip to content