U općini Vladislavci dodjela potpora za uređenje naselja i demografsku obnovu: Za medicinski potpomognutu oplodnju do 10 tisuća kuna po postupku

Općina Vladislavci raspisala je javni poziv za dodjelu potpora iz Programa poticanja uređenja naselja i demografske obnove na području općine Vladislavci od 2017. do 2022. godine.  Provedbom mjera u ovoj proračunskoj godini obuhvaćena je energetska učinkovitost i energetska obnova obiteljskih kuća, izgradnja novih stambenih objekata i kupovina stambenih objekata, sufinanciranje troškova polaganja vozačkog ispita srednjoškolcima i studentima, te potpore mladim obiteljima s područja općine Vladislavci za troškove medicinski potpomognute oplodnje.

Za energetsku učinkovitost i energetsku obnovu kuća mogu se prijaviti državljani Republike Hrvatske, s prebivalištem i boravištem na području općine Vladislavci, kao i strani državljani i osobe bez državljanstva koje su stalno nastanjene na području Vladislavci, te fizičke osobe koje imaju namjeru stalnog nastanjenja na području općine.

Za izgradnju novih ili kupovinu stambenih objekata mogu se javiti stanovnici s područja općine, uz jedan dodatni uvjet, a to je da osobe budu starosti do 45 godina.

Sredstva za polaganje vozačkog ispita mogu zatražiti redovni učenici 3. i 4. razreda srednje škole, redovni studenti te osobe koje su u prethodnoj školskoj godini završile srednju školu, a nisu nastavile akademsko obrazovanje, a na dan podnošenja zahtjeva imaju status nezaposlene osobe s prebivalištem na području općine Vladislavci.

Općina će sufinancirati i bračne i izvanbračne drugove s prebivalištem na području općine Vladislavci koji su se podvrgnuli tretmanu medicinski potpomognute oplodnje u ovlaštenoj zdravstvenoj ustanovi u Hrvatskoj ili ako je postupak u tijeku, te za one koji se provode u inozemstvu.

Što se iznosa sufinanciranja tiče, za energetsku učinkovitost i energetsku obnovu obiteljskih kuća Općina će izdvojiti 5 posto priznatih troškova Fonda, a maksimalno do 5.000 kuna.

U izgradnji novih stambenih objekata i kupnji stambenih objekata, sudjelovat će s iznosom od 15.000 kuna po objektu pod uvjetom da vlasnik objekta nakon šest mjeseci počne stanovati u uređenom objektu i da objekt ne proda najmanje 15 godina računajući od godine u kojoj je ostvario pravo.

Sufinanciranje troška prvog polaganja vozačkog ispita učenicima i studentima ovisno je o postignutom općem uspjehu uprethodnoj školskoj odnosno akademskoj godini. Tako će iznos od 20 posto dobiti oni s općim uspjehom dovoljan, a 50 posto za opći uspjeh odličan. Sredstva se ne mogu odobravati retroaktivno.

Općina će sufinancirati i trošak provedenog postupka medicinski potpomognute oplodnje u iznosu do 80 posto prihvatljivih troškova, a najviše do 10.000 kuna po jednom postupku medicinski potpomognute oplodnje.

Sredstva se odobravaju retroaktivno, po obavljenom postupku u roku od tri mjeseca od izvršenog postupka medicinski potpomognute oplodnje.

– Javni poziv otvoren je od dana raspisivanja (10. siječnja 2022.) do 1. prosinca 2022. godine, odnosno do utroška sredstava predviđenih za svaku pojedinu mjeru.

Prijave se rješavaju prema redosljedu zaprimanja, odnosno do utroška planiranih sredstava za proračunsku godinu.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati, o čemu će se podnositelju zahtjeva uputiti obavijest – stoji u javnom pozivu objavljenom na mježnim stranicama Općine Vladislavci, a u kojem se mogu pronaći sve detaljnije informacije.  

(www.icv.hr, tj)

 

- PROMO -

 

 

Povezane vijesti

Skip to content