ZLATNA PLAKETA Priznanje Zoranu Đurokoviću za doprinos u razvoju vodnog gospodarstva

Zlatnu plaketu za izniman doprinos u razvoju vodnog gospodarstva dobio je rođeni Osječanin Zoran Đuroković, generalni direktor Hrvatskih voda. Izuzetan doprinos ukupnom razvoju grada Virovitice, kao i Virovitičko-podravske županije vidljiv je na području razvoja vodnog gospodarstva. Najvažniji projekt posljednjeg desetljeća je svakako projekt „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Virovitica“.

Dovršetkom projekta ostvareni su osnovni ciljevi projekta, odnosno prikupljanje i obrada otpadnih voda te izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda. Vrijednost projekta je 147,2 milijuna kuna, odnosno 184 milijuna kuna s PDV-om, od kojih je EU fondovima sufinancirano 70,21 posto prihvatljivih troškova, odnosno 103,3 milijuna kuna. Financirao se iz dva programska razdoblja: Operativnog programa Zaštita okoliša (2007.-2013.) i Operativnog programa Konkurentnost i kohezija (2014.- 2020.).

Aktivnosti projekta uključivale su izgradnju uređaja za pročišćavanja otpadnih voda kapaciteta 26.000 ES, izgradnju i rekonstrukciju sustava odvodnje i izgradnju mjernih okana na vodoopskrbnoj mreži (36,4 km mreže gravitacijskih kolektora i tlačnih cjevovoda za odvodnju otpadnih voda, 13 crpnih stanica za otpadne vode, izgradnja kišnog preljeva na sustavu odvodnje otpadnih voda, te izgradnja i opremanje 13 mjerno-regulacijskih okana na sustavu vodoopskrbe), kao i nabavu opreme potrebne za održavanje i upravljanje postojećom infrastrukturom odvodnje otpadnih voda uz uspostavu GIS sustava odvodnje otpadnih voda.

Tako je osigurana gotovo stopostotna vodoopskrba stanovništva grada Virovitice vodom za ljudsku potrošnju putem vodocrpilišta Bikana, a realizacijom EU projekta aglomeracije Virovitica više od 95 posto stanovništva ima riješen sustav odvodnje i adekvatno pročišćavanje otpadnih voda na novoizgrađenom uređaju za pročišćavanje otpadnih voda III. stupnja u cilju zaštite voda na slivu rijeke Drave te zaštite okoliša i održivog razvoja. Osim toga, uspostavljena je i dobra suradnja s tvrtkom Virkom s ciljem daljnjeg razvoja sustava javne vodoopskrbe i odvodnje na čitavom uslužnom području. Također, provode se i zajednički projekti stabilizacije klizišta na području grada Virovitice.

Zajedno s Gradom Viroviticom putem Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO) priprema se projekt uređenja Virovitičkih jezera u vrijednosti 150 milijuna kuna, kao i daljnje uređenje akumulacija Franjevina i akumulacije Bajer te uređenje toka Ođenice kroz grad Viroviticu s vodnim stepenicama, ustavama, šetnicama, biciklističkim i pješačkim stazama te ostalim urbanističkim sadržajima koji će pridonijeti daljnjem uređenju grada Virovitice.
(www.icv.hr)

- PROMO -

 

 

Povezane vijesti

Skip to content