Suradnja učenika GLOBE programa virovitičkih osnovnih škola: Obavili zajednička mjerenja na Ođenici

Zamisao o znanstveno-obrazovnom programu GLOBE (globalno učenje i opažanje za dobrobit okoliša) obznanio je na Dan planeta Zemlje 1994. godine tadašnji američki podpredsjednik Al Gore, a na isti je dan godinu dana poslije, program eksperimentalno proveden u SAD-u. Hrvatska je bila među prvim zemljama koje su pristupile ostvarivanju tog svjetskog programa, a virovitičke gradske škole su u GLOBE programu od samih početaka, i to OŠ Vladimira Nazora od 1996. godine, a OŠ Ivane Brlić-Mažuranić od 2005. godine. Globe program obuhvaća redovita i kontinuirana mjerenja i opažanja prirode (mjerenja tla, vode, atmosfere i fenološka mjerenja). Prikupljeni podatci unose se u GLOBE bazu podataka. Obje škole provode mjerenja za svako područje i to na nekoliko postaja po gradu i u okolišu škole. Mjerenja za vodu se vrše na Ođenici i to na nekoliko različitih postaja.

Učenici šestih i osmih razreda koji pohađaju GLOBE program iz OŠ Ivane Brlić-Mažuranić i OŠ Vladimira Nazora s GLOBE voditeljicama Ana Marijom Matić, Marijom Radijevac i Marinom Nemet su se našli na dvije postaje na Ođenici te su zajedno vršili mjerenja. Učenici su mjerili temperaturu i kiselost vode, odredili su prozirnost vode te su određivali količinu nitrita, nitrata, fosfata, ukupnu tvrdoću vode i amonijak. Mjerenja su vršena školskim instrumentima, ali i prijenosnim laboratorijem za istraživanje kvalitete vode i tla koji je OŠ Ivane Brlić-Mažuranić dobila u projektu Hrvatskih voda „Mali čuvari voda“ u lipnju 2022. godine.

– Prozirnost vode određuje koliko duboko prodire svjetlost u vodu koja omogućuje rast algi i vodenog bilja. Temperatura vode se prati zbog klimatskih promjena te je bitno uspoređivati temperaturu vode kroz nekoliko godina. Važna i zbog količine otopljenog kisika koji određuje mogu li živa bića živjeti u vodi, a koji se bolje otapa u hladnoj vodi nego u toploj. Mjerenja su vršena nekoliko puta te je srednja vrijednost temperature Ođenice 0,6 °C. Kiselost vode se određuje pH metrom, a ono je važno svojstvo koje nam može reći događaju li se u vodenom tijelu nekakva onečišćenja te koja živa bića mogu živjeti u određenom pH rasponu. Većina jezera i tekućica ima pH između 6.5 i 8.5, što su optimalni uvjeti za život većine biljnih i životinjskih vrsta. Naša mjerenja pokazuju da je srednja vrijednost pH Ođenice na obje postaje 7.1 što je optimalan pH. Mjerenje količine nitrata je važan korak u određivanju kvalitete ode. Dušik je prisutan u vodi u više oblika, a najviše se pojavljuje u dva – kao nitrati i kao nitriti. Nitrati su najvažniji, dok se nitriti u većim količinama pojavljuju u toksičnim vodama (vode s niskom koncentracijom kisika). Prirodne vode obično imaju manje od 1mg/L nitrata, a naša mjerenja na Ođenici pokazuju 0.5 mg/L što je optimalan rezultat. Kod prevelikih koncentracija dolazi do promjene okusa i mirisa vode, a toksični efekti na životinjske organizme u vodi javljaju pri vrlo visokim koncentracijama (> 90 mg). Nitrati su povoljni za rast algi i drugih vodenih biljaka. Prirodni izvor povećanja koncentracije nitrata su kiša, snijeg, magla ili raspad organske tvari u tlu i u sedimentu. Kanalizacijski ispusti su štetan izvor nitrata u vodi. Kod povišenih koncentracija ovih tvari može doći do povećanog razvoj algi i makrofita što može krajnje dovesti i do eutrofikacije – objasnila nam je nastavnica Marina Nemet.

Fizikalno-kemijska mjerenja na Ođenici pokazuju njeno zdravlje, no zabrinjavajuća je količina plastičnog otpada koja se može pronaći na njenim obalama, a koja može negativno utjecati na živa bića koja žive na njenim obalama, ističu mladi ekolozi.

– Gradske škole OŠ Ivane Brlić-Mažuranić i OŠ Vladimira Nazora često surađuju u različitim oblicima, ali i kroz GLOBE program. Ovim terenskim obilaskom naših hidroloških postaja GLOBE programa smo izmijenili iskustva u mjerenjima, nove mlade globovce naučili kako se mjerenja vrše te smo ostvarili nova poznanstva – istaknula je M. Nemet. 

(www.icv.hr, mn; foto: M. Nemet)

 

PROMO

Povezane vijesti

Skip to content