Održana 21. sjednica Općinskog vijeća Općine Crnac

Vijećnici općine Crnac održali su svoju redovnu 21. sjednicu. Nakon usvajanja Zapisnika i Aktualnog sata, pristupilo se rješavanju točaka prema usvojenom Dnevnom redu. Krucijalne točke bile su donošenje polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine za 2016. godinu te donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju proračuna Općine za razdoblje od 01.01. 2016. do 30.09.2016. U polugodišnjem Izvješću, djelatnica računovodstva Vesna Petričević naglasila je kako je u šest mjeseci Općina ostvarila prihod od 2.260778,45 kuna ili 55,50% u odnosu na godišnji plan, dok je ostvarivanje rashoda u istom periodu iznosilo 1.652.559,32 kune ili 40,57% u odnosu na godišnji plan. Petričević je naglasila kako je ostvaren višak prihoda nad rashodima, a uz pribrojani višak iz prethodnih godina, ukupan raspoloživ višak iznosi 725.516.45 kuna. U devetomjesečnom izvješću Petričević je naglasila kako je ostvaren višak prihoda nad rashoda u iznosu od 1.030.146.96 kn, dok je uz pribrajanje viškova iz prethodnih godina raspoloživ višak u ukupnom iznosu od 1.147.444,28 kuna. Vijećnici su navedena izvješća usvojili većinom glasova. Na kraju Sjednice donesena je i Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o upravljanju nekretninama u vlasništvu Općine Crnac koja govori kako Općina istom može davati u zakup nekretnine u svom vlasništvu.

(www.icv.hr, vg)