Uređenje parkirališta uz zgradu općinske Uprave u Mikleušu

Općina Mikleuš i u 2018. godini nastavila je s uređenjem objekata i ostalih građevina u vlasništvu Općine. U sklopu tih radova uređen je i plato, odnosno parkiralište iza zgrade općinske Uprave:

-U sklopu ovog projekta koji je vrijedan 186.000 kuna asfaltirano je parkiralište od 680 m2 površine iza zgrade Općine, potom će biti postavljene kanalice za odvodnju, betonski rubnjaci, a uređena će biti i zelena površina. Završetkom ovoga projketa imat ćemo 23 nova parkirna mjesta. Treba svakako reći da je ovaj projekt financiran iz proračuna Općine, odnosno vlastitim sredstvima. – rekao je načelnik Općine Mikleuš Milan Dundović.

(www.icv.hr, vg)