Grad Virovitica učinkovito upravlja i raspolaže nekretninama

Na sjednici Kolegija gradonačelnika razmotreno je Izvješće o obavljenoj reviziji upravljanja i raspolaganja nekretninama na području grada Virovitice.

Revizijom je utvrđeno da je Grad Virovitica ustrojio potrebne evidencije nekretnina i druge imovine. Kontinuirano provodi aktivnosti na rješavanju imovinsko-pravnih odnosa te evidentiranju imovine u poslovne knjige. Najveći dio nekretnina upisan je u zemljišnim knjigama i katastru kao njegovo vlasništvo i unesen u registar nekretnina u poslovnim knjigama. Poslovnim prostorima, stanovima i zemljištem upravljano je u skladu s aktima kojima su utvrđeni uvjeti, načini i postupci upravljanja nekretninama.

Državni ured za reviziju je na temelju utvrđenih činjenica, uzimajući u obzir postavljene ciljeve revizije i kriterije za ocjenu učinkovitosti ocijenio da je upravljanje i raspolaganje nekretninama učinkovito.

Gradonačelnik Ivica Kirin naglasio je tom prilikom da je to još jedan u nizu dokaza da Gradska uprava vrlo profesionalno i učinkovito obavlja svoj posao iskoristivši priliku da pohvali rad svih djelatnika. (www.virovitica.hr; foto: Matija R.)

PROMO

Povezane vijesti

Skip to content