100 dana ministra Tomislava Tolušića

Ministar regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Tomislav Tolušić nakon 100 dana od imenovanja već je ostvario nekoliko ciljeva koje je obećavao na samom početku mandata i time pozicionirao Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije kao predvodnika pozitivnih promjena u Hrvatskoj.
Najvažnija ostvarenja i izmjene uključuju akreditaciju Sustava upravljanja i kontrole EU fondova, pojednostavljenje sustava i procedura EU fondova, uspostavljanje Baze projekata, jačanje administrativnih kapaciteta, koordinaciju tijela u Sustavu upravljanja i kontrole EU fondovima, koordinaciju županija i regionalnih razvojnih agencija, pokretanje postupka izmjene operativnih programa i određivanje otočne politike.

1. Sustav upravljanja i kontrole EU fondova akreditiran je od Agencije za reviziju sustava provedbe programa Europske Unije sa zaključkom da Upravljačko tijelo i Tijelo za ovjeravanje Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. ispunjavaju sve kriterije za imenovanje.

2. Nakon provedene analize Sustava upravljanja i kontrole EU fondova u Republici Hrvatskoj pojednostavljene su procedure i krenulo se u pojednostavljenje sustava EU fondova u cilju efikasnije i učinkovitije apsorpcije EU sredstava.

3. U kratkom roku uspostavljena je Baza projekata kao osnovni alat za učinkovito upravljanje regionalnim razvojem i veću apsorpciju EU sredstava. U bazi razvojnih projekata nalazi se 2.376 projekata , a njihova ukupna vrijednost iznosi oko 20 milijardi kuna.

4. Na inicijativu ministra Tolušića na 17. sjednici Vlade Republike Hrvatske usvojen je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima koji će omogućiti brži i jednostavniji postupak zapošljavanja na poslove upravljanja i kontrole korištenja europskih strukturnih i investicijskih fondova ali i ostalih državnih službenika.

5. Ministarstvo je preuzelo aktivnu ulogu koordinativnog tijela cjelokupnog Sustava upravljanja i kontrole EU fondova. Za potrebe koordinacije, jačanja i učinkovitije apsorpcije EU sredstava uvode se sektorski timovi kojima koordiniraju pomoćnici i zamjenica ministra, a sastaju se na tjednoj bazi. Također se redovito sastaje Pododbor za koordinaciju i praćenje provedbe ESI fondova koji je podignut na višu razinu upravljanja s obzirom da sjednicama sada prisustvuje ministar regionalnoga razvoja te dužnosnička razina iz ostalih tijela državne uprave. Ministar se također sastaje i s drugim ministrima, pomoćnicima i načelnicima sektora po potrebi, a vezano uz jačanje apsorpcije EU sredstava.

6. Uvedeni su i redoviti mjesečni sastanci sa županima i regionalnim koordinatorima, te posjete županijama, gradovima i općinama u svrhu jačanja koordinacije i partnerstva, te detektiranja problema i prilika „na terenu“.

7. Sukladno zaključcima rasprava sa svim partnerima na nacionalnoj i regionalnoj razini, krenulo se u strukturalniju izmjenu operativnih programa u cilju učinkovitije apsorpcije EU sredstava. Trenutno se provode temeljite analize i procjene učinaka budućih izmjena.

8. Ministar Tolušić najavio je i mijenjanje odnosa prema hrvatskim otocima, te važnost suradnje i bolje međusobne koordinacije Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom, Hrvatskih voda, Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture i Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova EU.

Zajedno sa svojim timom ministar će nastaviti raditi na provođenju reformi i uspostavi što učinkovitijeg sustava koji će omogućiti povlačenje značajnog iznosa sredstava iz EU fondova te na taj način potaknuti investicije i regionalni razvoj Republike Hrvatske.

(www.mfffeu.hr)