Općinama Mikleuš, Čačinci, Zdenci, Nova Bukovica, Lukač, Sopje, Čađavica, Voćin i Gradina 575.750 kuna iz Programa ruralnog razvoja

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju obavila je prve isplate iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. u sklopu Mjere 7 “Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima”, podmjere 7.1. “Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj općina i sela u ruralnim područjima i njihovih temeljnih usluga te planova zaštite i upravljanja koji se odnose na lokalitete Natura 2000. i druga područja visoke prirodne vrijednosti” za operaciju 7.1.1 – Izrada planova za razvoj jedinica lokalne samouprave i naselja u ruralnim područjima. Do sada je odobreno gotovo 21 milijun kuna potpore za 240 općina i gradova diljem Hrvatske, a za sada je isplaćeno 655.750 kuna na račune devet općina među kojima je i općina Mikleuš kojoj je odobreno 40.000 kuna. Osim Mikleušu, s područja Virovitičko-podravske županije sredstva za provedbu ove operacije odobrena su i općinama Čačinci (60.000,00 KN), Čađavica (84.000,00 KN), Gradina (86.857,00 KN), Lukač (86.875.000,00), Nova Bukovica (40.000,00), Sopje (62.500,00 KN), Voćin (51.000,00 KN) i Zdenci (65.000,00 KN).

Korisnici operacije 7.1.1. su općine i gradovi do 10.000 stanovnika, a prihvatljivi troškovi su izrada ili izmjena i dopuna prostornog plana uređenja, strateškog razvojnog programa te strateških planova razvoja pojedinih gospodarskih sektora.

(www.apprrr.hr, foto: Ilustracija)