Terenski pregled zgrade Gimnazije Petra Preradovića u svrhu izrade glavnog elektrotehničkog projekta za energetsku obnovu

Gimnaziji Petra Preradovića Virovitica odobren je projekt “Izrada projektne dokumentacije za energetsku obnovu Gimnazije Petra Preradovića Virovitica” prijavljen na Poziv “IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA ENERGETSKU OBNOVU ZGRADA I KORIŠTENJE OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE U JAVNIM USTANOVAMA KOJE OBAVLJAJU DJELATNOST ODGOJA I OBRAZOVANJA (Ref. Oznaka: 4c1.1.)”.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj, a provodi se sukladno Operativnom programu Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Prioritetna os 4: Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije , Investicijski prioritet 4c: Podupiranje energetske učinkovitosti, pametnog upravljanja energijom i korištenje OIE u javnoj infrastrukturi, uključujući javne zgrade, te u stambenom sektoru, Specifični cilj 4c1: Smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora.

Ukupna vrijednost projekta Izrada projektne dokumentacije za energetsku obnovu Gimnazije Petra Preradovića u Virovitici iznosi 200.000,00 HRK, a bespovratna sredstva iznose 100% ukupnih prihvatljivih troškova projekta, odnosno 187.460,00 HRK (iz EFRR-a financirat će se 159.341,00 HRK, a iz Fonda 28.119,00 HRK). Arhitektonski te strojarski projekt izradit će ARCHIpuls j.d.o.o. iz Virovitice, a elektrotehnički iC artprojekt d.o.o. iz Varaždina.

13. listopada 2016. godine terenski pregled zgrade odradila je tvrtka iC artprojekt d.o.o. iz Varaždina. Mjere koje će biti obuhvaćene elektrotehničkim projektom su zamjena unutarnje rasvjete i instalacija sunčane elektrane na krovnim površinama škole (www.icv.hr)

logo-za-skole

20161013_095915-custom