Stupila na snagu uredba Vlade: gradovi i općine u tri mjeseca moraju uvesti red u gospodarenje komunalnim otpadom

S obzirom da je od jučer na snagu stupila Uredba Vlade Republike Hrvatske o gospodarenju komunalnim otpadom, koja bi trebala u konačnosti smanjiti količine miješanog komunalnog otpada, Trgovačko društvo Flora Vtc koje upravlja gradskim odlagalištem otpada poziva građane na još savjesnije postupanje s otpadom.

U Virovitici građani već sedmu godinu odvajaju plastiku i papir iz svog otpada, a nova uredba Vlade obvezuje sada općine i gradove da se ozbiljnije pozabave cjelokupnom problematikom vezanom uz gospodarenje komunalnim otpadom, kako bi se njegova količina na odlagalištima u budućnosti značajno smanjila te koristan otpad maksimalno iskoristio.

Riječ je o obvezi koju je Hrvatska preuzela prilikom ulaska u Europsku uniju, koja je Hrvatsku obvezala da do 2020. godine mora odvajati 50 posto komunalnog otpada, dok se trenutno odvaja tek oko 24 posto.

Budući da je gradovima dan rok od 3 mjeseca za pripreme o provedbi Uredbe, Flora Vtc će u suradnji s Gradom i dalje izdavanjem vodiča raditi na edukaciji građana za postupanje s otpadom iz kućanstva, tj. kako ga još učinkovitije odvajati na kućnom pragu. Za one koji se ne budu pridržavali Uredbe, bilo da je riječ o građanima ili tvrtkama,  predviđene su novčane kazne koje će naplaćivati komunalni redari. S druge strane, komunalne tvrtke koje gospodare otpadom kućanstvima će morati osigurati spremnike za odvojeno prikupljanje otpada.

(www.icv.hr, zc)