MEĐUNARODNI DAN BIJELE RODE U Virovitičko-podravskoj županiji gnijezdi se 42 para ovih ptica

Međunarodni dan bijele rode obilježava se 24. kolovoza, a roda je jedan od simbola očuvanosti prirodnih staništa. Bijela roda je najpoznatija i najpopularnija ptičja vrsta u Hrvatskoj jer najveći dio svog života provode u blizini ljudi praveći gnijezda na krovovima kuća, štagljevima, na stupovima, a hrani se na poljoprivrednim površinama. U Hrvatsku dolazi u proljeće i ostaje do kraja ljeta kada počinje selidba prema Africi. Ona je ugrožena vrsta, a njezin opstanak ovisi o našem trudu u očuvanju prirodnih staništa i tradicionalnog krajolika.

Bijela roda (Ciconia ciconia) velika ptica močvarica dugih crvenih nogu i dugog crvenog kljuna. Visine 100-110 cm, promjera krila 195-210 cm, mase 2,3 – 4,5 cm. Prepoznatljivog izgleda, gdje su glava, vrat i tijelo bijele boje dok je vršno perje na krilima crne boje. Glasaju se vrlo rijetko, ali vrlo je prepoznatljivo „klepetanje“ kljunom tijekom rituala snubljenja i pozdravljanja partnera pri smjeni na gnijezdu. Mužjaci i ženke izgledaju jednako (mužjaci su nešto krupniji), a mlade ptice imaju sive kljunove i crvenkasto- smeđe noge.

U Europi se gnijezdi 180.000 do 220.000 parova roda, najviše u Poljskoj i Ukrajini. U Hrvatskoj je brojnost procijenjena na oko 1300 parova, a na području Virovitičko-podravske županije obavljenim monitoringom roda utvrđeno je 42 para. Na području naše Županije monitoring bijele rode obavlja Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije od 2014. godine, a zadnjim monitoringom utvrđeno je 119 mladih roda.

709

Bijele rode najviše su ugrožene promjenama staništa zbog intenziviranja poljoprivrede, melioracija vlažnih područja, prenamjene pašnjaka, regulacijom vodotoka, intenzivnim korištenjem pesticida sa time i zagađivanjem površinskih voda koje imaju posredan utjecaj jer djeluju na količinu i kvalitetu plijena, a posljedično i na uspjeh gniježđenja, te sudar sa žicama od struje i elektrokucija, jake oluje i olujno nevrijeme. Sa tim u vezi 2017. godine u Noskovačkoj Dubravi izgrađeno je oporavilište za ozlijeđene rode. U dvorištu Informativno-edukativnog centra i hostela „Dravska priča“, koje je pod upravljanjem Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije, nalazi se oporavilište za ozlijeđene rode veličine 300 m² u kojem trenutno boravi 15 roda.

Kako je sada vrijeme migracija bijele rode, jutros, u dvorištu Informativno-edukativnog centra i hostela „Dravska priča“ u Noskovačkoj Dubravi, zabilježeno je okupljanje roda (više od 20 jedinki), te njihovo „pozdravljanje“ sa ozlijeđenim rodama. Sve je zabilježeno od strane djelatnika Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije. (virovitica-nature.hr)

PROMO

Povezane vijesti

Skip to content