Praznik rada čestita vam Županijski odbor HDZ-a Virovitica

Svojim članovima, simpatizerima i ostalom pučanstvu čestiamo Praznik rada