Hrvatski duhani pokrenuli certifikaciju Saveza za upravljanje vodom

Hrvatski duhani, najveći otkupljivač duhana u Hrvatskoj koji je član BAT grupe, u postupku su certifikacije prema međunarodnom standardu Saveza za upravljanje vodom (ALLIANCE FOR WATER STEWARDSHIP). Misija Saveza je potaknuti i njegovati globalno i lokalno vodstvo u vjerodostojnom upravljanju vodom koje prepoznaje i osigurava društvenu, kulturnu, ekološku i ekonomsku vrijednost slatke vode.

U Hrvatskim duhanima održivost je u središtu svega što rade. Svjesni su važnosti očuvanja svih sastavnica okoliša, a osobito očuvanja održive vodne bilance, dobrog kvalitativnog statusa voda, očuvanja važnih područja vezanih za vodu i dostupnosti sigurne i zdrave pitke vode, odvodnje i primjerenih higijenskih uvjeta za sve.

Da bi ostvarili te ciljeve, usvojili su i ažurirali Politiku upravljanja vodama. Ustrojili su organizacijsku shemu upravljanja vodom unutar organizacije te su otvoreni za komunikaciju i suradnju s drugim dionicima po pitanjima vezanim za upravljanje vodom.

Posebno ističu važnost zaštite i očuvanja važnih područja vezanih za vodu, osobito naših vodocrpilišta i Dravskog vodonosnika koji je izvor pitke vode za velik dio Hrvatske. Zaštićena Natura 2000 područja uz rijeku Dravu važna su prirodna staništa i staništa ugroženih vrsta flore i faune, značajna za očuvanje krajobraza i tradicijske kulture te imaju gospodarsku važnost kroz planove razvoja održivog turizma.

Preporuke za poljoprivrednike

Da bi navedena područja sačuvali za buduće generacije, u Hrvatskim duhanima apeliraju da obratite pažnju na postupanje s kemikalijama u svom domaćinstvu, da pesticide i mineralna gnojiva u poljoprivredi koristite s maksimalnom pažnjom poštujući dozvoljene količine, kao i preporučeno vrijeme i način primjene.

Također, sav otpad, a osobito opasan otpad (ambalažu i ostatke sredstava za zaštitu bilja, ulja, maziva, boja i lakova) trebate zbrinjavati korištenjem javne usluge prikupljanja komunalnog otpada i predajom opasnih otpada u reciklažna dvorišta.

Politiku upravljanja vodama možete pogledati OVDJE, a organizacijsku shemu OVDJE.

(www.icv.hr, hd)

 

 

PROMO

Povezane vijesti

Skip to content