HZMO objavio važnu informaciju za korisnike inozemne mirovine vezano uz isplatu jednokratnog novčanog primanja radi ublažavanja inflacije

Od danas 4. svibnja 2023.,na internetskim stranicama Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO) dostupan je online obrazac putem kojeg je korisnicima mirovine omogućena dostava dokaza o visini inozemne mirovine u svrhu isplate jednokratnog novčanog primanja (JNP) radi ublažavanja posljedica rasta troškova života.

Korisnici mirovine kojima se uz mirovinu ostvarenu u RH isplaćuje i mirovina iz država s kojima RH ima sklopljen međunarodni ugovor o socijalnom osiguranju ili koje primjenjuju uredbe Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti, za isplatu JNP-a obvezni su HZMO-u dostaviti dokaz o iznosu mirovine za ožujak 2023. koju je isplatio inozemni nositelj osiguranja. Dokaz može biti:

  • potvrda banke iz koje se vidi netoiznos mirovine koji je uplatio inozemni nositelj za ožujak 2023.
  • izvadak iz bankovnog računa iz kojeg se vidi netoiznos mirovine koji je uplatio inozemni nositelj za ožujak 2023. ili
  • potvrda inozemnog nositelja o visini mirovine isplaćene za ožujak 2023. u netoiznosu

Jedan od navedenih dokaza treba dostaviti HZMO-u do 30. lipnja 2023. 

Osim putem online obrasca dokaz o visini inozemne mirovine može se dostaviti poštom ili osobno područnoj ustrojstvenoj jedinici HZMO-a prema mjestu prebivališta s popunjenom Tiskanicom za dostavu podataka o visini inozemne mirovine. Tiskanica se može preuzeti na internetskim stranicama HZMO-a na poveznici, u područnim ustrojstvenim jedinicama HZMO-a ili kupiti u prodavaonicama Narodnih novina. 

– Napominjemo da korisnici mirovine koji su ostvarili staž u inozemstvu, a nisu ostvarili pravo na mirovinu u inozemstvu, radi isplate JNP-a također trebaju u Tiskanici ili online obrascu označiti polje – Izjavljujem da ne primam inozemnu mirovinu – kažu iz HZMO-a.

Pravo na isplatu JNP-a imaju oni korisnici kojima ukupno mirovinsko primanje ostvareno u Republici Hrvatskoj i u inozemstvu ne prelazi iznos od 610 eura.

Isplata JNP-a korisnicima mirovine koji uz mirovinu ostvarenu u RH primaju i inozemnu mirovinu predviđena je najkasnije u srpnju 2023. i o tome će biti pravodobno informirani.

(www.icv.hr, hzmo)

PROMO

Povezane vijesti

Skip to content