REGIONALNI RAZVOJ Doznajte što će se graditi na području općina Suhopolje, Čačinci, Crnac i Mikleuš

Foto: Ilustracija

Vlada Republike Hrvatske je u skladu s Programom Vlade Republike Hrvatske za mandat 2016.-2020. i Operativnim programima za nacionalne manjine za razdoblje 2017.-2020. donijela Odluku o provedbi Programa za financiranje projekata lokalne infrastrukture i ruralnog razvoja na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina.

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije temeljem navedene Odluke provodi Program za financiranje poboljšanja socijalne, komunalne i gospodarske infrastrukture koji predstavlja podršku gospodarskoj i socijalnoj revitalizaciji područja jedinica lokalne samouprave koje ulaze u prve četiri skupine prema vrijednosti indeksa razvijenosti i s udjelom više od 5 posto u stanovništvu pripadnika nacionalnih manjina.

Korisnici ovog programa su jedinice lokalne samouprave koje ulaze u prve četiri skupine prema vrijednosti indeksa razvijenosti, u skladu s Odlukom o razvrstavanju lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (NN broj 132/17) i s udjelom više od 5 posto u stanovništvu pripadnika nacionalnih manjina prema Popisu stanovništva 2011.

Prema ovom programu sufinancirat će se aktivnosti na sanaciji izgradnji, rekonstrukciji, adaptaciji, dogradnji i modernizaciji objekti javne namjene iz područja komunalne, socijalne, gospodarske i okolišne infrastrukture te zaštite okoliša, a koji su u vlasništvu Korisnika ili pravnih subjekata čiji su oni osnivači i čija će provedba pridonijeti povećanju standarda komunalnih i socijalnih usluga u lokalnoj zajednici.
S područja Virovitičko-podravske županije projekti su prošli za četiri općine, Crnac, Čačinci, Mikleuš i Suhopolje.

Općina Crnac – za održavanje postojeće građevine, sanaciju prilazne ceste i parkirališta kod mjesnog groblja u Crncu – 157.000 kuna.
Općina Čačinci – za održavanje postojeće građevine, sanaciju prilazne ceste u naselju Slatinski Drenovac – 180.000 kuna.
Općina Mikleuš – uređenje lokalne ceste u Ulici bana Jelačića u Mikleušu – 92.000 kuna.
Općina Suhopolje – uređenje i asfaltiranje 1.780 metara pješačke staze u Suhopolju – 200.000 kuna.

Sve projekte, izuzev Suhopolja, pisala je VIDRA Agencija za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije. (www.vpz.hr, razvoj.gov.hr)