Ministarstvo obrazovanja objavilo upute kako ocjenjivati učenike tijekom nastave na daljinu

Foto: K. Toplak

Blaženka Divjak, ministrica znanosti i obrazovanja predstavila je u petak Upute za vrednovanje i ocjenjivanje tijekom nastave na daljinu namijenjene učiteljima, nastavnicima i profesorima, ali dijelom i roditeljima, starateljima i učenicima.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja ove je Upute poslalo svim školama, uz dodatke koji sadrže primjere provjera i njihovog vrednovanja iz različitih predmeta (Dodatak A) te informacije o digitalnim alatima za vrednovanje (Dodatak B).

– Materijal, između ostaloga, sadrži načela vrjednovanja u nastavi na daljinu, metode i preporuke za vrednovanje u okviru standardnih pristupa te inovativniji pristup kao i nagrade za aktivnost i rad – naglasila je Divjak.

Napravljene su upute i za razrednu nastavu, vrednovanje praktičnih vještina i zaključivanje na kraju godine.

– Tu su i preporuke za vrednovanje u visokim učilištima, državnu maturu 2020., vrednovanje i samovrednovanje nastavnika te naglasci za roditelje – rekla je ministrica znanosti i obrazovanja Divjak predstavljajući Upute za vrednovanje i ocjenjivanje za vrijeme trajanja nastave na daljinu.

Podsjetila je kako su za načela ocjenjivanja i vrjednovanja bitni usvajanje ishoda i učenja putem bitnih sadržaja, naglasak na dobrobiti učenika i poticanje na učenje, a ne ocjenjivanje naučenoga.

Dokument: “Vrednovanje i ocjenjivanje”

– U načelima su i naputak o povratnoj informaciji o tomu je li učenik ostvario odgojno-obrazovne ishode te kako će popraviti svoje učenje – dodala je.

Divjak je istaknula da sadržaji koje nastavnici trebaju poučavati i kasnije vrjednovati i ocjenjivati, trebaju biti usmjereni na bitno, a osloboditi se činjenica koje opterećuju ono bitno.

Dokument: “Dodatak A – Primjeri vrednovanja naučenog na daljinu”

Poručila je i kako treba voditi brigu o tomu u kakvim uvjetima žive i uče učenici, te dodala kako očekuje pomak s činjeničnoga znanja na razvoj kompetencija nužnih za 21. stoljeće.

– U načelima je također i vrjednovanje aspekata vezanih uz pojedine predmete, a zaključna ocjena na kraju školske godine, temelji se na ocjenama cijele godine, uključujući i nastavu na daljinu – dodala je.

Ministrica je ponovila kako se treba usredotočiti na bitne sadržaje i ocijenila kako je važnije poticati na učenje nego ocjenjivati. U svakom predmetu treba vrjednovati aktivnost učenika, rekla je dodavši, kako treba vrjednovati po jedan složeniji rad do kraja godine.

Dokument: “Dodatak B-Digitalni alati za vrednovanje naučenog”

U predmetima, napomenula je, sa satnicom od barem 4 sata moguć je i virtualni usmeni ispit, a pisana provjera znanja samo ako je baš potrebna. Zato se, poručila je, zaključna ocjena na kraju školske godine temelji na ocjenama danim tijekom cijele školske godine.

Ministarstvo je Upute poslalo svim školama uz dodatke koji sadrže primjere provjera i njihova vrednovanja iz različitih predmeta, a sve upute i preporuke objavljene su na stranici Ministarstva.

(tportal.hr)