Sjednica Općinskog vijeća Općine Suhopolje

Na sjednici Općinskog vijeća Općine Suhopolje donesen je rebalans proračuna koji se povećava za 0.5 posto, odnosno za 109 417,27 kuna, tako da sada proračun Općine Suhopolje iznosi 21 752 864,75 kuna. Na sjednici je donesen niz odluka, a između ostaloga i izmjena naziva Ulice Dušana Dabetića u Pivnici Slavonskoj koja od sada nosi ime Ulica kralja Tomislava. Također, donesena je odluka o dodjeli javih priznanja, te odluka o objavljivanju javnog poziva za isticanje kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih općine Suhopolje.