Općina Crnac raspisala Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta: Evo koji su kriteriji za zakup

Foto: poljoprivreda.gov.hr

Općina Crnac raspisala je Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine. Riječ je o zemljištima na području katastarske općine Crnac, Suha Mlaka i Donje Predrijevo, a na zakup se daju na rok od 25 godina s mogućnošću produljenja za isto razdoblje. Poljoprivredno zemljište koje je predviđeno za povrat daje se u zakup na rok od 5 godina.

Sudionici javnog natječaja za zakup mogu biti fizičke ili pravne osobe koje su do isteka roka za podnošenje ponuda podmirile sve obveze s osnova korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države, odnosno sve obveze s osnove naknade za gospodarsko korištenje voda i svih javnih davanja, te protiv kojih se ne vodi postupak zbog predaje u posjed poljoprivrednog zemljišta.

Sudionik javnog natječaja za zakup ne može biti fizička ili pravna osoba koja je poljoprivredno zemljište u vlasništvu države dodijeljeno u zakup dala u podzakup ili je njime na drugi način neovlašteno raspolagala.

Zajednička ponuda ponuditelja na natječaju za zakup smatra se nevažećom.

Ako ponuđena zakupnina na javnom natječaju za zakup od strane ponuditelja koji ispunjava natječajne uvjete prelazi dvostruki iznos početne zakupnine, takva ponuda se smatra nevažećom.

Pravo prvenstva na zakup ima nositelj OPG-a ili vlasnik poljoprivrednog obrta ili pravna osoba u rangu mikro i malih poduzeća koji je najmanje tri godine do objave javnog natječaja vlasnik ili posjednik stoke i bavi se stočarskom proizvodnjom. Također ima najmanje tri godine do objave javnog natječaja prebivalište ili sjedište ili proizvodni objekt u funkciji poljoprivredne proizvodnje na području općine Crnac, a ne ispunjava uvjet prosječnog odnosa broja grla stoke i poljoprivrednih površina.

Sljedeći po redu je dosadašnji posjednik kojem je poljoprivreda primarna djelatnost ako je u mirnom posjedu na temelju ugovora koji su istekli a sklopljeni su na temelju prije provedenog javnog natječaja, na temelju ugovora o prioritetnoj koncesiji i na temelju ugovora o privremenom korištenju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na temelju mirnog posjeda koji ne može biti kraći od pet godina, sukladno zakonu kojim se propisuje raspolaganje poljoprivrednim zemljištem, a koji je ispunio sve obveze iz ugovora koji je istekao ili dosadašnji posjednik koji je vlasnik višegodišnjeg nasada na zemljištu za koje se raspisuje javni natječaj i u mirnom je posjedu tog zemljišta najmanje pet godina do objave javnog natječaja.

Zatim nositelj OPG-a ili vlasnik poljoprivrednog obrta koji u trenutku podnošenja ponude nije napunio 41 godinu, upisan je u Upisnik poljoprivrednika najmanje tri godine do objave javnog natječaja i koji ima prebivalište ili sjedište ili proizvodni objekt u funkciji poljoprivredne proizvodnje na području Općine Crnac najmanje tri godine do objave javnog natječaja.

Potom slijede nositelji OPG-a koji se bave poljoprivrednom proizvodnjom kao primarnom djelatnošću upisanom u Upisnik poljoprivrednika, imaju sjedište ili proizvodni objekt u funkciji poljoprivredne proizvodnje na području Općine Crnac najmanje tri godine do objave javnog natječaja, zatim fizičke ili pravne osobe po istim kriterijima, potom zadruge i trgovačka društva po istim kriterijima, tek onda fizičke i pravne osobe koje se bave poljoprivrednom proizvodnjom i ostale fizičke i pravne osobe koje se namjeravaju baviti poljoprivrednom proizvodnjom.

Više informacija i cijeli tekst natječaja možete pronaći OVDJE. (www.icv.hr)