Vijećnici potvrdili Proračun Općine Crnac za 2021. godinu

- PROMO -

U Društvenom domu u Crncu održana je 20. sjednica Općinskog vijeća s obzirom na situaciju uvjetovanu pandemijom bolesti Covid 19 uz pridržavanje mjera određenih odlukama Stožera civilne zaštite. Ključna odluka koja je donesena bila je ona o Proračunu za 2021. s projekcijama za 2022. i 2023..

Uz Proračun, donesene su i odluke o Programima održavanja komunalne infrastrukture, gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, javnih potreba u područjima društvenih djelatnosti, potom utrošcima sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru na području općine, šumskog doprinosa te sredstava od prihoda od prodaje, zakupa, dugogodišnjeg zakupa i koncesije poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području. Isto tako donesen je i Plan rasporeda sredstava od naknade za prenamjenu poljoprivrednog zemljišta u 2021. te odluke o o utvrđivanju prijedloga osoba za mrtvozornike na području Općine, kao i o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine.

Vijece Crnac 3

– Proračunom Općine Crnac za 2021. godinu planiraju se prihodi i primici u iznosu od 9.776.540 kuna koji su raspoređeni na rashode i izdatke. Prihodi i primici planiraju se u iznosu od 9.776.540 kuna, od kojih se prihodi u iznosu od 9.463.993 kuna odnose na prihode poslovanja, a 312.547 kuna se odnosi na prihode od prodaje nefinancijske imovine. Ukupno planirani prihodi i primici proračuna za 2021. godinu raspodijeljeni su na planirane rashode poslovanja u iznosu od 6.251.362 kuna ili 63,94 posto ukupnih rashoda i izdataka i rashode za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 3.525.178 kuna ili 36,05 posto ukupnih rashoda i izdataka. Proračunom za naredno trogodišnje razdoblje se pokušalo uskladiti različite želje, potrebe, zakonske obveze, ugovorne obveze te sve ostalo što je od značajnog utjecalo na ovakav proračunski akt. Na bazi realno planiranih prihoda dana je detaljna slika rashoda u Posebnom dijelu Proračuna – iznio je pročelnik Općine Danijel Jozić.

Vijece Crnac 4

– Proračun je uravnotežen, ima svoju viziju i cilj, a to je poboljšanje kvalitete življenja i ravnomjerniji razvoj općine, izgradnja i razvoj komunalne infrastrukture, unapređenje kulture i sporta, društvena briga o djeci i unapređenje socijalne skrbi, usklađivanje realizacije investicijskih projekata s proračunskim mogućnostima. Proračun za 2021. godinu i Projekcije za 2022. i 2023. godinu projicirane su na osnovu trenutno važećih zakonskih propisa i ukoliko se isti ne budu mijenjali,realno je za očekivati da je ovako sastavljen proračun moguće realizirati – zaključio je Jozić.

(www.icv.hr, vg)

Povezane vijesti

Skip to content