Započeli radovi na energetskoj obnovi Osnovne škole Eugena Kumičića u Slatini

U tijeku je provedba projekta „Energetska obnova osnovne škole Eugena Kumičića, Slatina“ . Projekt u suradnji sa Virovitičko-podravskom županijom i Agencijom za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije VIDRA-om provodi Osnovna škola Eugena Kumičića. Sufinancira ga Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj putem Poziva „Energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja“ (Ref. Oznaka: 4c1.2.). Provodi se sukladno Operativnom programu Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Prioritetna os 4: Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije , Investicijski prioritet 4c: Podupiranje energetske učinkovitosti, pametnog upravljanja energijom i korištenje OIE u javnoj infrastrukturi, uključujući javne zgrade, te u stambenom sektoru, Specifični cilj 4c1: Smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora.

Mjere energetske obnove obuhvaćaju toplinsku izolaciju ovojnice (toplinska izolacija vanjskih zidova, poda prema negrijanom prostoru i zamjena vanjske stolarije) te zamjenu unutarnje rasvjete energetski učinkovitijom.

U prosincu 2016. godine započeli su radovi na energetskoj obnovi. U tijeku je zamjena vanjske stolarije na dvorani Osnovne škole Eugena Kumičića. Radove izvodi tvrtka IVER d.o.o. iz Čepina, dok stručni nadzor provodi ARHIS d.o.o. iz Slatine.

(ravidra.hr)

Lajkaš?