Biointegra Medinci: kukuruz kao sirovina za električnu energiju

U Biointergi u Medincima u tijeku je siliranje kukuruza. Elektrana na bioplin Biointegre u industrijskoj zoni Medinci svečano je otvorena u svibnju ove godine. Proizvodnja električne energije u elektrani snage 2,4 MW odvija se bez prekida pri čemu se koristi silirani kukuruz iz prošle godine. Za potrebe nove proizvodnje Biointegra je ugovorila isporuku silažnog kukuruza s površine od 2.000 hektara. U proizvodnji ove kulture sudjeluje stotinjak kooperanata sa šireg područja Općine Sopje. (www.icv.hr, žf)